Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Projekta izvērtēšanas seminārs
  29.07.2013

  Šā gada 19. jūnijā norisinājās ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Izvērtēšanas seminārs, pulcējot studentus, mentorus, projekta pasniedzējus, apakšprogrammu vadītājus un izglītības...

 • Projekts tuvojas noslēgumam
  28.06.2013

  ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” noslēgsies 2013.gada 31.jūlijā. Jūnijs projekta norisē iezīmējās kā ļoti intensīvs mēnesis, jo 19. Jūnijā norisinājās Izvērtēšanas seminārs,...

 • Absolventi saņem skolotāja diplomus
  28.06.2013

  ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ''Skolotājs" 2013.gada jūnija izlaidumā Skolotāja diplomus saņēma 105...

 • Projekta studentu un absolventu profesionālās pilnveides iespēja– piedalīšanās 12. Starptautiskās studentu pētījumu konferences pasākumos
  02.06.2013

  Lai īstenotu projekta plānoto aktivitāšu izpildi - Studiju kursu un atbalsta materiālu izstrādi un izvērtēšanu mācāmā priekšmeta specifisko kompetenču un pedagogu vispārējo kompetenču apguvi - „Vispārējās kompetences: spēju saprasties ar citu...

 • Reģistrējies mentoru datubāze
  23.05.2013

  Visiem pedagogiem, kuri ESF projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ir apguvuši Skolotāju – mentoru profesionālās pilnveides programmu ir jāaizpilda anketa, norādot datu bāzei nepieciešamo...

 • Otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālā studiju programmas ''SKOLOTĀJS” 2013.pavasara semestra noslēguma darbu – diplomdarbu, skolotāja pieredzes darbu - nodošanas / aizstāvēšanas grafiks (papildināts)
  23.05.2013

  Nodošanas / aizstāvēšanas grafiku skatīt šeit

 • Elektroniskā žurnāla „Pirmskola” 25.aprīļa izdevumā lasāms raksts par mentordarbību
  23.05.2013

  Mentori stāsta par skolotāju profesionālo attīstību un uzsver, ka mentoram šajā procesā ir ļoti būtiska nozīme. Vairums skolotāji, kas projektā apgūst Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Skolotāju – mentoru profesionālā...

 • Skolotāju profesionālā pilnveide Latvijas Universitātē
  15.03.2013

  Latvijas Universitāte jau trešo gadu īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi,...

 • Jau otrais izlaidums studiju programmā „Skolotājs”
  06.03.2013

  Latvijas Universitātes (LU) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) ietvaros kopš 2011. gada LU ir...

 • Izlaidums studiju programmā „Skolotājs”
  15.02.2013

  ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ''Skolotājs" 60 absolventi saņems Skolotāja diplomus.

 • Studiju programmas „Skolotājs” izaicinājumi
  18.10.2012

  Latvijas Universitātē (LU) ar ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” atbalstu tiek pilnveidota 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs”. Lielākās...

 • Mentori kļūst par nopietnu profesionālo atbalstu
  18.10.2012

  Latvijas Universitātes īstenotajā ESF projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” sagatavoti jau 1050 mentori visos Latvijas reģionos.

 • Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!
  05.10.2012

  Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj skolēniem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību priekšmetā, bet arī dzīves patiesības un gudrības. Skolotājiem šī diena ir iespēja...

 • Sirsnīgs sveiciens Zinību dienā!
  30.08.2012

  Jaunā mācību gada sākums - Zinību diena ir svētki pirms jauna darba cēliena, tas ir jauns sākums un jaunas apņemšanās. Visas lielākās pārmaiņas sākas mūsu prātos. Lai studiju saturā izdodas atklāt ne vien jaunas zināšanas un prasmes, bet arī dzīves...

 • Pirmie absolventi saņem skolotāja diplomus
  09.07.2012

  ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ''Skolotājs" 38 absolventi saņem Skolotāja diplomus.

 • Pirmais izlaidums projekta studentiem
  25.06.2012

  ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ''Skolotājs" pirmie absolventi saņems Skolotāja diplomus.

 • Aktualitātes ESF projektā
  24.05.2012

  Līdz Latvijas Universitātes īstenotā ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) noslēgumam atlicis mazliet vairāk par gadu, tādēļ piedāvājam...

 • Sadarbības partneri: ESF projekts Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība 14.05.2012

 • Noslēgusies izstāde par struktūrfondu ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā
  02.03.2012

  Šī gada 28.februārī, Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā tika atklāta vienas dienas izstāde „Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007.-2013.”. Izstādē bija pārstāvēti Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, kā arī INTERREG...

 • Mentoru datu bāze
  06.01.2012

  Mentoru datu bāze www.mentorudatubaze.lu.lv izveidota ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ietvaros. Datu bāzē apkopota informācija par skolotājiem – mentoriem Latvijā.

 • Papildina pedagogu profesiju un amatu sarakstu
  05.01.2012

  Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi grozījumus noteikumos par pedagogu profesiju un amatu sarakstu, kas paredz papildināt pedagogu profesiju un amatu sarakstu ar pirmsskolas izglītības metodiķa, skolotāja mentora un pedagoga karjeras...

 • Izziņas par 2011. g. rudens sesijas kārtošanu
  07.12.2011

  Studiju programmas Skolotājs studentiem izziņas par 2011. g. rudens pārbaudījumu (eksāmenu) kārtošanu sagatavo Tālākizglītības koordinētāja Agnese Šteinberga. Lūgums izziņas pieprasīt elektroniski, norādot vēlamo saņemšanas laiku.

 • Metodiskā materiāla „Izglītības zinātņu modulis” prezentācija
  01.11.2011

  Otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas ''Skolotājs" ietvaros izstrādāts metodiskais materiāls „Izglītības zinātņu modulis”. Grāmatas prezentācija norisinājās LU PPMF šī gada 4. novembrī. Pasākumā piedalījās metodiskā...

 • Skolotāju – mentoru kvalifikācijas seminārs Liepājas Universitātē
  12.10.2011

  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas “Skolotāju – mentoru* profesionālā pilnveide” klausītāji no Liepājas, Kuldīgas, Talsu un Saldus grupām pulcējās Liepājas Universitātē uz Skolotāju – mentoru kvalifikācijas semināru....

 • Lepojamies ar labi paveiktu darbu!
  03.10.2011

  Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) regulāri apkopo informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstīto projektu realizāciju. Lepojamies, ka arī LU īstenotais projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un...

 • Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!
  30.09.2011

  Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj skolēniem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību priekšmetā, bet arī dzīves patiesības un gudrības. Skolotājiem šī diena ir iespēja...

 • Nodarbību saraksti 2011. gada rudens semestrim!
  08.09.2011

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ''Skolotājs" lekciju saraksti 2011./2012. akadēmiskā gada rudens semestrim.

 • Ievadlekcija 1. kursa studentiem!
  22.08.2011

  Šā gada 2. septembrī studiju programmas „Skolotājs” 1. kursa studentiem tiek organizēta ievadlekcija, kuras laikā tiks sniegta aktuāla un būtiska informācija par studiju programmu un studiju procesa organizāciju.

 • Studiju programmas Skolotājs pirmā Studentu diena
  01.07.2011

  Projekta vadības grupa 2011. gada 28. jūnijā organizēja pasākumu studiju programmas Skolotājs studentiem un studiju kursu docētājiem, lai pēc pirmā mācību semestra izvērtētu padarīto un kopīgi diskutētu par studiju programmas turpmāko attīstību....

 • Studentu diena 28. jūnijā!
  20.06.2011

  Projekta administrācija vēl studentiem un docētājiem izturību sesijā! Studiju programmas Skolotājs studentiem un kursu docētājiem 28. jūnijā pl. 11:00 – 15:00 tiek organizēta Studentu diena. Pasākuma gaitā būs izsmeļoša informācija par...

 • 1
  2