Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
KATEGORIJA
Tēma
Struktūrvienība
Vizīte
Struktūrv. tēmas apakšt.
 • Projekta izvērtēšanas seminārs
  29.07.2013

  Šā gada 19. jūnijā norisinājās ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Izvērtēšanas seminārs, pulcējot studentus, mentorus, projekta pasniedzējus, apakšprogrammu vadītājus un izglītības sfēras pārstāvjus, lai kopā vērtētu pedagogu izglītību un meklētu jauna attīstības iespējas. Aktīvā projekta darbība pamazām noslēdzas, tādēļ ir svarīgi izvērtēt lielākos ieguvumus un izaicinājumus nākotnē

 • Projekts tuvojas noslēgumam
  28.06.2013

  ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” noslēgsies 2013.gada 31.jūlijā. Jūnijs projekta norisē iezīmējās kā ļoti intensīvs mēnesis, jo 19. Jūnijā norisinājās Izvērtēšanas seminārs, savukārt 21. Jūnijā diplomus ieguva pēdējie studiju programmas ''Skolotājs” studenti.

 • Absolventi saņem skolotāja diplomus
  28.06.2013

  ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ''Skolotājs" 2013.gada jūnija izlaidumā Skolotāja diplomus saņēma 105 absolventi.

 • Projekta studentu un absolventu profesionālās pilnveides iespēja– piedalīšanās 12. Starptautiskās studentu pētījumu konferences pasākumos
  02.06.2013

  Lai īstenotu projekta plānoto aktivitāšu izpildi - Studiju kursu un atbalsta materiālu izstrādi un izvērtēšanu mācāmā priekšmeta specifisko kompetenču un pedagogu vispārējo kompetenču apguvi - „Vispārējās kompetences: spēju saprasties ar citu priekšmetu skolotājiem; prasmi strādāt multikulturālā vidē; prasmi strādāt ar cilvēkiem ar izteiktām dažādībām; spēju strādāt starptautiskā kontekstā ; prasmi veidot atbilstošu mācību vidi; spēju radīt jaunas idejas; spēju pielāgoties jaunai situācijai; iniciatīvu un uzņēmību; informācijas vadīšanas prasmi un IKT lietošanu; prasmi lietot profesionālo terminoloģiju, izmantot literatūru svešvalodā ” un lai nodrošinātu mērķgrupai šo kompetenču apguvi un pilnveidi, tika ņemta līdzdalība 12. Starptautiskās studentu pētījumu konferences un 4. Starptautiskās profesoru nedēļas organizēšanā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Kopējās sadarbības rezultātā projekta absolventiem un studentiem tika nodrošināta augstāk minēto pedagogu vispārējo kompetenču apguve, spēja strādāt starptautiskā kontekstā, kā arī pedagoga specifisko kompetenču apguve, piemēram, prasme integrēt jaunas zinātniskās atziņas mācāmajā priekšmetā.

 • Reģistrējies mentoru datubāze
  23.05.2013

  Visiem pedagogiem, kuri ESF projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ir apguvuši Skolotāju – mentoru profesionālās pilnveides programmu ir jāaizpilda anketa, norādot datu bāzei nepieciešamo informāciju. Aizpildīta anketa ir jānosūta savas mentoru grupas tālākizglītotājam.

 • Otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālā studiju programmas ''SKOLOTĀJS” 2013.pavasara semestra noslēguma darbu – diplomdarbu, skolotāja pieredzes darbu - nodošanas / aizstāvēšanas grafiks (papildināts)
  23.05.2013

 • Elektroniskā žurnāla „Pirmskola” 25.aprīļa izdevumā lasāms raksts par mentordarbību
  23.05.2013

  Mentori stāsta par skolotāju profesionālo attīstību un uzsver, ka mentoram šajā procesā ir ļoti būtiska nozīme. Vairums skolotāji, kas projektā apgūst Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide” ir ar vairāku gadu pieredzi un ikdienā arī atbalsta gan savus esošos, gan jaunos kolēģus: „Runājot par kursiem – es tajos pieteicos, lai gūtu vairāk zināšanu par skolotāja – mentora lomu, darbību iestādē, apgūtu jaunas prasmes. Tagad apkopojot iegūtās zināšanas, varu teikt, ka daudzas no mentora piedāvātajām kompetencēm jau tika izmantotas arī manā iepriekšējā darbībā. Tomēr ir arī jaunas atziņas, kuras lieti noderēs turpmāk.”