Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Izmaiņas reģistrācijas laikos
  02.06.2011

  Reģistrēšanās studiju programmā „Skolotājs” darba dienās no plkst. 10:00 – 16:00. IZMAIŅAS: otrdien, 7. Jūnijā reģistrēšanās no plkst. 10:00 – 15:00.

 • Iestājpārbaudījuma rezultāti
  27.05.2011

  Studiju programmā „Skolotājs” noslēgušies iestājpārbaudījumi. Lai pretendētu uz ESF projekta “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” finansētajām studiju vietām, reflektanti piedalījās...

 • Mentoru nodarbību grafiks
  26.05.2011

  Mentoru profesionālās pilnveides programmas kursu īstenošanas grafiks

 • Iestājpārbaudījuma 3. daļa - pārrunas
  17.05.2011

  Studiju programmas „Skolotājs” ESF finansētā projekta “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” iestājpārbaudījuma komisija aicina norādītos pretendentus uz iestājpārbaudījuma 3. daļu – pārrunām.

 • Noslēgusies uzņemšana Studiju programmā „Skolotājs”
  12.05.2011

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs” ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ietvaros noslēgusies pieteikumu pieņemšana septiņos studiju...

 • Uzņemšanas grafiks 2011./2012. akadēmiskajam gadam
  22.04.2011

  Uzņemšana 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs” ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ietvaros 2011./2012. akadēmiskajam gadam norisināsies...

 • Priecīgas Lieldienas!
  21.04.2011

  ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” komanda vēl krāsainas Lieldienas!

 • Viens gads projektā!
  21.04.2011

  ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” aizsākās 2010. g. 19. aprīlī, kad tika parakstīta Vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju.

 • Studiju vizīte Igaunijā
  20.04.2011

  No 13. līdz 15.martam norisinājās Latvijas Universitātes koordinētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” dalībnieku noslēdzošā studiju vizīte Igaunijā. Projektu...

 • Pieteikšanās ESF projekta finansētajām studiju vietām no 18. aprīļa līdz 6. maijam!
  11.04.2011

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs” dod iespēju apgūt pedagoga kvalifikāciju skolā strādājošiem skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas un skolotājiem ar pedagoģisko...

 • Saņemtie pieteikumi mentoru profesionālās pilnveides kursiem
  25.02.2011

  Paldies pedagogiem par izrādīto interesi. Esam saņēmuši 1054 II. kārtas pieteikumus. Lai pārliecinātos, ka Jūsu pieteikumi ir saņemti, lūgums iepazīties ar pieteikumu sarakstiem. Visiem pedagogiem, kas vēlas piedalīties mācībās, bija jāaizpilda abas...

 • Uzsākts studiju semestris programmā „Skolotājs”
  17.02.2011

  Studiju programmā „Skolotājs” 2011. gada 11. februārī tika uzsākts pirmais semestris sešos studiju virzienos, studijas uzsākuši 88 skolotāji. Studiju programma kopumā ietver 13 studiju virzienus – pārējos septiņos studenti tiks uzņemti studijām ar...

 • Nodarbību saraksti 2011. gada pavasara semestrim. 15.02.2011

  Studiju programmā „Skolotājs” 2011. gada pavasara semestrī uzsākti seši studiju virzieni, kuros izveidoti 13 dažādi studiju plāni, jo katrā virzienā studē pedagogi ar atšķirīgu iepriekšējo izglītību. Nodarbības visos studiju virzienos tika uzsāktas...

 • Pieteikšanās 2. kārta mentoru profesionālās pilnveides programmai līdz 20. februārim
  04.02.2011

  Laika posmā no 2010. gada oktobra līdz 2011. gada 1. februārim saņemti 1427 elektroniskie pieteikumi mentoru profesionālās pilnveides programmas apguvei. Daļa pieteikumu aizpildīti nepilnīgi, atsevišķos gadījumos no viena pedagoga saņemts vairāk kā...

 • Mentoru tālākizglītotāju profesionālā pilnveide
  03.02.2011

  Janvārī norisinājās mentoru profesionālās pilnveides programmas aprobācija un kursi mentoru tālākizglītotājiem, kuri projekta laikā realizēs mentoru mācības

 • Noslēgusies uzņemšana Studiju programmā „Skolotājs”
  01.02.2011

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs” ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ietvaros 2011.g. pavasara semestrim norisinājās studentu uzņemšana...

 • Iestājpārbaudījuma rezultāti
  25.01.2011

  Norādītajiem katra studiju virziena reflektantiem, kas iestājpārbaudījumā ieguvuši lielāko punktu skaitu, tiek dota iespēja studēt studiju programmā „Skolotājs” un studiju maksa tiks segta no projekta finansējuma. Lai pretendētu uz ESF projekta...

 • Iestājpārbaudījuma 3. daļa - pārrunas
  17.01.2011

  Studiju programma „Skolotājs” studiju virziens „Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs”.

 • Pedagogu mērķgrupas ierobežojumi
  07.01.2011

  Saskaņā ar regulējumu par pedagogu mācību organizēšanu Eiropas Sociālā fonda projektos tiek ierobežota pedagoga vienlaikus vai secīga dalība 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros organizētajās mācībās par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

 • Izmaiņas uzņemšanā virzienam „Vizuālās mākslas skolotājs”
  05.01.2011

  Saīsināts pieteikšanās termiņš un norādīti nepieciešamie materiāli iestājpārbaudījumam.

 • Mainīti dokumentu pieņemšanas laiki
  05.01.2011

  Skatīt uzņemšanas grafiku

 • Uzņemšanas grafiks 2011.g. pavasara semestrim:
  21.12.2010

  Uzņemšana 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs” ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ietvaros 2011.g. pavasara semestrim norisināsies sekojošos...

 • Studiju virzieni projektā
  20.12.2010

  Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma dos iespēju iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas tiks piedāvātas divām mērķgrupām: skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību bez pedagoģiskās kvalifikācijas; skolotājiem ar...

 • Studiju programmas un Mentoru profesionālās pilnveides programmas izstrādes semināri 20.12.2010

 • Studiju vizīte Gruzijā
  29.11.2010

  Mentoru profesionālās pilnveides programmas izstrādes aktivitātes ietvaros, šā gada oktobrī tika organizēta studiju vizīte Gruzijā. Vizītes mērķis bija labākās pieredzes izzināšana skolotāju sagatavošanas un mentordarbības jomā un iegūtās pieredzes...

 • Noslēgusies aptauja par skolotāju kvalifikācijas iegūšanu 21.10.2010

  Noslēgusies ekspress aptauja 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai. Paldies pedagogiem par interesi un atsaucību! Atgādinām, ka aizpildot pieteikuma anketu, pedagogiem bija iespēja informēt par nepieciešamību iegūt skolotāja...

 • 31.08.2010. - Otrais darba seminārs 31.08.2010

 • 31.05.2010. - Pirmais darba seminārs 30.05.2010

 • 2