Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Studentu diena 28. jūnijā!

20.06.2011.

Projekta administrācija vēl studentiem un docētājiem izturību sesijā! Studiju programmas Skolotājs studentiem un kursu docētājiem 28. jūnijā pl. 11:00 – 15:00 tiek organizēta Studentu diena. Pasākuma gaitā būs izsmeļoša informācija par pedagoģiskajām praksēm un diplomdarba izstrādi! Būs iespēja diskutēt gan studiju virziena ietvaros, gan jauktās grupās.

Līdz otrdienai, 21. jūnijam, gaidām ziņu par ierašanos/neierašanos no ik viena studenta uz e-pastu inese.pelnena@lu.lv.

 

Darba kārtība

2011. gada 28. jūnijs, plkst. 1100 - 1500

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 74/76

laiks

aktivitāte

1030 – 1100

Reģistrācija

1100 – 1110

Projekta vadītājas, Māras Pušpures, uzruna.

1110 – 1130

Studijas: sasniegtais un vēl paveicamais.

Studiju programmas direktore Sandra Kalniņa

1130 – 1200

Diplomdarbs un pedagoģiskā prakse, sadarbība ar mentoriem.

 Indra Odiņa, Ligita Grigule

1200 – 1230

Portfolio (skolotāja pieredzes mape) – alternatīva diplomdarba izstrādei. Inga Pāvula

1230 – 1300

Kafijas pauze

1300 – 1300

Diskusija studiju virzienos par diplomdarba izstrādes jautājumiem.

1330 – 1400

Grupu diskusija „Pirmā semestra studiju procesa Izvērtējums”

-          veiksmes studiju procesā;

-          izaicinājumi studiju procesa uzlabošanai.

400 – 1450

Grupu prezentācijas.

1455 – 1500

Studentu dienas noslēgums.

 

Ceram Jūs satikt Studentu dienā,

ar cieņu,

Inese Pelnēna.