Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Metodiskā materiāla „Izglītības zinātņu modulis” prezentācija

01.11.2011.

Otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas ''Skolotājs" ietvaros izstrādāts metodiskais materiāls „Izglītības zinātņu modulis”. Grāmatas prezentācija norisinājās LU PPMF šī gada 4. novembrī. Pasākumā piedalījās metodiskā materiāla autoru kolektīvs, LU PPMF mācībspēki, darbinieki un, protams, studenti. Atklājot pasākumu, klātesošos ar muzikālu priekšnesumu priecēja LU PPMF sieviešu koris „Latve”. Autores dalījās iespaidos par grāmatas tapšanu un uzsvēra tās nozīmi pedagogu sagatavošanā Latvijas Universitātē.

Izdevumā apkopoti Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu moduļa integrēto pedagoģijas un psiholoģijas kursu programmu apraksti un saturs, ko īsteno skolotāju profesionālās studiju programmās, un studiju atbalsta materiāli. Izglītības zinātņu moduļa kursu programmas ir apstiprinātas un iekļautas skolotāju sagatavošanas studiju programmās Latvijas Universitātē noteiktajā kārtībā.

AUTORI:

Rudīte Andersone Dr.paed., profesore

Dainuvīte Blūma, Dr.paed., profesore

Linda Daniela, Dr.paed., docente

Maija Dūka, Mag.psych., lektore

Ilze Ivanova, Dr.paed., profesore

Baiba Kaļķe, Dr.paed., asoc. profesore

Zanda Rubene, Dr.paed., profesore

Lūcija Rutka, Dr.psych., asoc. profesore

Irēna Žogla, Dr.habil.paed., profesore

 

Izdevums sagatavots un izdots ar ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) finansiālu atbalstu.