Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Studiju programmas Skolotājs pirmā Studentu diena

01.07.2011.

Projekta vadības grupa 2011. gada 28. jūnijā organizēja pasākumu studiju programmas Skolotājs studentiem un studiju kursu docētājiem, lai pēc pirmā mācību semestra izvērtētu padarīto un kopīgi diskutētu par studiju programmas turpmāko attīstību. Projektam jāveicina pedagogu izglītības pārmaiņas Latvijas Universitātē, veicinot studentu un docētāju diskusiju par studiju procesa norisi un tā uzlabošanu. Kopumā seminārā piedalījās 64 dalībnieki. No tiem 43 studiju programmas studenti, 16 docētāji, 4 projekta darbinieki un vieslektore no projekta sadarbības programmas „Iespējamā misija”. Studenti tika informēti par pedagoģiskās prakses norisi un diplomdarba izstrādi, kā arī par studentu aptaujas rezultātiem.

Skatīt darba kārtību

Sandra Kalniņa, studiju programmas direktore

Studentu aptaujas rezultāti - studiju saturs, organizācija, norise skatīt prezentāciju

Indra Odiņa un Ligita Grigule

Diplomdarbs un pedagoģiskā prakse, sadarbība ar mentoriem skatīt prezentāciju

Inga Pāvula, programma Iespējamā misija

Skolotāja pieredzes mape – alternatīva diplomdarba izstrādei skatīt prezentāciju

Studentu dienas otrajā daļā grupās norisinājās diskusijas par studiju programmu Skolotājs. Studenti, un docētāji analizēja savu pieredzi pavasara semestrī. Ar SVID analīzes metodi tika izvērtētas projekta stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi. Diskusijā izskanēja ļoti vērtīgas atziņas - skatīt šeit.