Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Papildina pedagogu profesiju un amatu sarakstu

05.01.2012.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi grozījumus noteikumos par pedagogu profesiju un amatu sarakstu, kas paredz papildināt pedagogu profesiju un amatu sarakstu ar pirmsskolas izglītības metodiķa, skolotāja mentora un pedagoga karjeras konsultanta amatu, saskaņojot to ar Profesiju klasifikatoru.

Ministru kabinets 2011.gada 26.jūlijā pieņēma noteikumus Nr.579 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību””. Tas nozīmē, ka ir jāveic pedagogu profesiju un amatu saraksta aktualizēšana un saraksts jāsaskaņo ar jaunu Profesiju klasifikatoru, iekļaujot tajā pirmsskolas izglītības metodiķa, skolotāja mentora un pedagoga karjeras konsultanta amatu.

Pēc jauno amatu aktualizēšanas pedagogu profesiju un amatu sarakstā un saskaņošanas ar Profesiju klasifikatoru, IZM plāno sagatavot grozījumus arī Pedagogu darba samaksas noteikumos, nosakot pirmsskolas izglītības metodiķa, skolotāja mentora un pedagoga karjeras konsultanta zemākās mēneša darba algas likmes un pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei. Līdz ar to skolām būs iespēja izveidot šādas amata vietas un tās tarificēt.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumos Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”” šodien, 2012.gada 3.janvārī, apstiprināts valdībā.

Informācija Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
67047834