Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Mentoru datu bāze

06.01.2012.

Mentoru datu bāze www.mentorudatubaze.lu.lv izveidota ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ietvaros. Datu bāzē apkopota informācija par skolotājiem – mentoriem Latvijā.

Viens no projekta mērķiem ir attīstīt un nostiprināt mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu. Projektā ir izstrādāta un šobrīd tiek īstenota Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide”. Mentoru datu bāze būs ikviena topošā vai esošā skolotāja sabiedrotais, lai piesaistītu mentoru savai profesionālajai izaugsmei.

Apskatīt Mentoru datu bāzi   

Visiem pedagogiem, kuri ESF projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ir apguvuši Skolotāju – mentoru profesionālās pilnveides programmu ir jāaizpilda anketa, norādot datu bāzei nepieciešamo informāciju. Aizpildīta anketa ir jānosūta savas mentoru grupas tālākizglītotājam.

Aizpildīt anketu 

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar tālākizglītības koordinētājiem reģionos:

Liepājas Universitātes reģions: Agrita Jankina, agrita.jankina@liepu.lv, T. 63454488, 29124620.

Latvijas Universitātes reģions: Inese Ranka, inese.ranka@lu.lv, T. 67034016, 29426158.

Daugavpils Universitātes reģions: Jeļena Davidova, jelena.davidova@du.lv, T. 65428209, 29140287.

Mentordarbība ir viens no mūsdienīgas skolotāju profesionālās pilnveides veidiem. Ar mentora jēdzienu saprot padomdevēju, gudru, saprotošu palīgu, kurš ir gatavs sniegt atbalstu un dalīties ar pieredzi citu labā un kam piemīt šim darbam nepieciešamās kompetences. Mentordarbība izglītībā ir atbalsta sniegšana studentam, jaunajam skolotājam vai kolēģim, lai apgūtu jaunas prasmes, nodrošinātu viņa izaugsmi un ļautu integrēties savā profesionālajā vidē, atbalstītu jauna satura un tehnoloģiju ieviešanu.