Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Jau otrais izlaidums studiju programmā „Skolotājs”

06.03.2013.

Latvijas Universitātes (LU) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) ietvaros kopš 2011. gada LU ir pārstrukturizēta skolotāju izglītība, izveidojot 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Skolotājs, kuras 60 absolventi 23. februārī saņēma skolotāja diplomus 9 studiju virzienos. Pirmais izlaidums bija jau 2012. gada jūnijā, kad diplomus saņēma pirmie 38 studenti.