Noslēgusies aptauja par skolotāju kvalifikācijas iegūšanu

Noslēgusies ekspress aptauja 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai. Paldies pedagogiem par interesi un atsaucību! Atgādinām, ka aizpildot pieteikuma anketu, pedagogiem bija iespēja informēt par nepieciešamību iegūt skolotāja kvalifikāciju. Šī informācija Latvijas Universitātei būs ļoti noderīga turpmākajā studiju procesa plānošanā.

 Kopumā saņemts 431 pieteikums skolotāja kvalifikācijas iegūšanai projekta piedāvātajos 13 virzienos:

Mācību priekšmets

Pieteikumu skaits uz vienu studiju vietu

Sociālā zinības

2.8

Angļu valoda

2.7

Ģeogrāfija

2.2

Fizika

2.1

Vēsture

1.9

Krievu valoda un literatūra

1.8

Matemātika

1.8

Informātika un programmēšana

1.7

Bioloģija

1.4

Latviešu valoda un literatūra

1.3

Vizuālā māksla

1.1

Vācu valoda

1.0

Ķīmija

0.8

 

Anketas aizpildīšana bija nepieciešama skolotāju vēlmju un vajadzību izpētei, un tā nesniedz priekšrocības uzņemšanas procesā. Uzņemšana studiju programmā norisināsies 2011.gada janvārī.

 Šobrīd turpinās studiju programmas plānošana, kā arī anketu apkopošana un analīze. Jaunākā informācija par uzņemšanas noteikumiem un studentu atlasi tiks publicēta projekta mājas lapā www.skolotajuizglitiba.lu.lv .