Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma, pedagoga kvalifikācijas iegūšanai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.03.2011

Projekts piedāvās iespēju apgūt 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu (studiju ilgums 3 - 5 semestri atkarībā no iepriekšējās izglītības),
pedagoga kvalifikācijas iegūšanai divām mērķgrupām:

1. skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, iespēja iegūt skolotāja kvalifikāciju attiecīgās vai radniecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta mācīšanai;
2. skolotājiem ar jau esošu augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību iespēja iegūt papildus kvalifikāciju.

skolotājiem bez pedagoģiskās izglītības

skolotājiem, kas vēlas iegūt papildus kvalifikāciju.

Programmas apjoms 60 kredītpunkti (KP):

Programmas apjoms 48 KP:

 

   -       Vispārpedagoģisko priekšmetu bloks (12 KP)

   -       Attiecīgā mācību         priekšmeta satura un metodikas bloks (12 KP),

   -       Prakse (26 KP)

   -       Diplomdarbs (10 KP).

 

    -       Attiecīgā mācību priekšmeta saturs un metodika (24 KP)

    -       Prakse (14 KP)

    -       Diplomdarbs (10 KP)

 

Ņemot vērā, ka potenciālā mērķgrupa būs ar ievērojamu pedagoģisko darba stāžu, tās apguve balstīsies uz kredītpunktu pielīdzināšanu.

 

 

Studiju programma "Skolotājs" piedāvās apgūt 13 dažādu mācību priekšmetu skolotāju kvalifikācijas.

Studiju virzieni

Virziena vadītājs:

2011.g. pavasara semestrim studentus nepilna laika klātienē (studijas piektdienās, sestdienās) uzņemsim sekojošos studiju virzienos:

1.

Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs.

profesore

Ilze Stikāne

2.

Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs.

asociētais profesors

Vita Kalnbērziņa

3.

Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs.

profesore

Ilze Kangro

4.

Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs.

docente

Jeļena Marčenko

5.

Vizuālās mākslas skolotājs.

lektore

Ingrīda Irbe

6.

Sociālo zinību skolotājs.

lektore

Ausma Golubeva

2011.g.  rudens semestrim studentus uzņemsim sekojošos studiju virzienos:

7.

Vidējās izglītības fizikas skolotājs.

asociētais profesors

Andris Broks

8.

Vidējās izglītības matemātikas skolotājs.

asociētais profesors

Jānis Mencis

9.

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs.

vadošais pētnieks

Rita Birziņa

10.

Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs.

docents

Jāzeps Logins

11.

Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs.

asociētais profesors

Viesturs Vēzis

12.

Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs.

lektore

Līga Zelča

13.

Vēstures skolotājs.

asociētais profesors

Valda Kļava

*Dabaszinību skolotājs

docents

Jāzeps Logins

*Iespējams apgūt tikai kā papildus komponenti, studējot fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai ģeogrāfijas virzienā.

Pedagogu mērķgrupas ierobežojumi