Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekta aktivitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.02.2013

Latvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”. Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

Projekta realizēšanas laikā par ESF finansējumu būs iespēja apgūt vienu no piedāvātajām programmām:

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma pedagoga kvalifikācijas iegūšanai;

profesionālās pilnveides programma mentordarbības realizēšanai.

Studiju programmas galvenā inovācija būs pieeja tās realizēšanā: elastīgs studiju laiks, kursu saturs un metodes tiks īstenotas, ņemot vērā reflektantu iepriekšējo izglītību, praksi izglītības iestādē, saikni ar reālo dzīvi un mainīgās skolēnu populācijas raksturiezīmes, kā arī ņemot vērā mērķauditorijas dažādās vajadzības, priekšmetu specializāciju un tās ģeogrāfisko izvietojumu. Programmas īstenošanā liels uzsvars tiks likts uz mērķtiecīgas mentordarbības, kā arī svešvalodu un IKT izmantošanu mācību procesā, modelējot jaunajiem skolotājiem tehnoloģiju lietošanu, un mācībspēkiem izmantojot tehnoloģijas pašiem savā darbībā.

lasīt vairāk

Semināri

31.05.2010. - Pirmais darba seminārs / semināra prezentācija / foto galerija

31.08.2010. - Otrais darba seminārs „Ieskats 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas un mentoru profesionālās pilnveides programmas izstrādē”

Studiju programmas un Mentoru profesionālās pilnveides programmas izstrādes semināri

11.02.2011. Ievadlekcija Studiju programmas „Skolotājs” 1. kursa studentiem / skatīt šeit

28.06.2011. Studiju programmas „Skolotājs” Studentu diena / skatīt šeit

02.09.2011. Ievadlekcija Studiju programmas „Skolotājs” 1. kursa studentiem / skatīt šeit

07.10.2011. Pirmais skolotāju – mentoru kvalifikācijas seminārs / skatīt šeit

04.11.2011. Metodiskā materiāla „Izglītības zinātņu modulis” prezentācija / skatīt šeit

26.06.2012. Studentu diena / skatīt šeit

25.10.2012. 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas „Skolotājs” izvērtēšanas ievadseminārs – Studiju programmas „Skolotājs” pilnveide  / skatīt šeit

06.12.2012. 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas „Skolotājs” darba seminārs  – Studiju programmas „Skolotājs” pilnveide / skatīt šeit

24.01.2013. 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas „Skolotājs” darba seminārs "Apaļais galds" par profesionālā maģistra studiju programmas "Skolotājs" konceptu ESF projektā "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide" / skatīt šeit

1.02.2013. 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas „Skolotājs” darba seminārs – Studiju programmas „Skolotājs” pilnveide  / skatīt šeit

Studiju vizītes

Studiju vizīte Gruzījā / vizītes plāns / idejas mentordarbības realizācijai Latvijā

Studiju vizīte Igaunijā / vizītes pieredze / idejas mentordarbības realizācijai

Gruzijas Skolotāju profesionālās pilnveides centra pārstāves vizīte Latvijas Universitātē / Gruzijas pieredze / foto galerija