Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagogu mērķgrupas ierobežojumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.01.2011

Saskaņā ar regulējumu par pedagogu mācību organizēšanu Eiropas Sociālā fonda projektos tiek ierobežota pedagoga vienlaikus vai secīga dalība 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes ietvaros organizētajās mācībās par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Uz mācībām par projekta finansējumu var pretendēt skolotāji, kas vienlaikus vai secīgi NEGŪST vai NAV iepriekš GUVUŠI labumu no apakšaktivitātes 1.2.1.2.3. projektiem:

  • Latvijas Universitātes realizētā projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (identifikācijas Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09 /IPIA/VIAA/001). Projekts piedāvā iegūt skolotāja kvalifikāciju (2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma) un apgūt mentoru profesionālās pilnveides programmu.
  • Valsts Izglītības Satura centa (VISC) realizētā projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (identifikācijas Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003). Projekta īstenošanā tiks īstenotas 57 tālākizglītības programmas, kurās profesionālo kompetenci plānots paaugstināt 15975 pedagogiem (projekta vadītāja Karīna Brikmane).
  • Latviešu valodas aģentūras realizētā projekta „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (identifikācijas Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002). Projekta mērķis ir nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas, latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu atbilstīgi modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

 Aicinām pedagogus izvērtēt nepieciešamību pēc papildus izglītības un ievērot dalības ierobežojumus 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes projektos.