Mentori stāsta par skolotāju profesionālo attīstību un uzsver, ka mentoram šajā procesā ir ļoti būtiska nozīme. Vairums skolotāji, kas projektā apgūst Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide” ir ar vairāku gadu pieredzi un ikdienā arī atbalsta gan savus esošos, gan jaunos kolēģus: „Runājot par kursiem – es tajos pieteicos, lai gūtu vairāk zināšanu par skolotāja – mentora lomu, darbību iestādē, apgūtu jaunas prasmes. Tagad apkopojot iegūtās zināšanas, varu teikt, ka daudzas no mentora piedāvātajām kompetencēm jau tika izmantotas arī manā iepriekšējā darbībā. Tomēr ir arī jaunas atziņas, kuras lieti noderēs turpmāk.”

Lasīt rakstu no žurnāla Pirmsskola.

Dalīties