Visiem pedagogiem, kuri ESF projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” ir apguvuši Skolotāju – mentoru profesionālās pilnveides programmu ir jāaizpilda anketa, norādot datu bāzei nepieciešamo informāciju. Aizpildīta anketa ir jānosūta savas mentoru grupas tālākizglītotājam.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar tālākizglītības koordinētājiem reģionos:

Liepājas Universitātes reģions: Agrita Jankina, agrita.jankina@liepu.lv, T. 63454488, 29124620.

Latvijas Universitātes reģions: Inese Ranka, inese.ranka@lu.lv, T. 67034016, 29426158.

Daugavpils Universitātes reģions: Jeļena Davidova, jelena.davidova@du.lv, T. 65428209, 29140287

 

Anketa atrodama šeit

Dalīties