ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ''Skolotājs" 2013.gada jūnija izlaidumā Skolotāja diplomus saņēma 105 absolventi.

Latvijas Universitātes Lielajā Aulā, 21. jūnijā notika trešais Studiju programmas „Skolotājs” izlaidums. Skolotāja diplomus pēc četru semestru studijām saņēma 105 studenti no deviņiem studiju virzieniem:

Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs

Vidējās izglītības matemātikas skolotājs

Vidējās izglītības fizikas skolotājs

Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs

Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs

Vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs

Vēstures skolotājs

Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs

 

Fotogrāfijas no izlaiduma skatīt šeit

 

 Studiju programmu ar izcilību absolvēja 1 studente:

Dina Sarceviča, Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs

 

 

Rektora atzinības rakstus par zinātnisko sniegumu diplomdarbu aizstāvēšanā saņēma:

Madara Eversone, Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs

 

Ieva Bargā, Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs

 

Renāte Broča – Čapa, Anita Klovāne un Sandris Rakauskis, Vēstures skolotājs

 

Pričins Armands, Vidējās izglītības fizikas skolotājs

 

Gita Vīnakmene, Raida Koroļova, Dina Sarceviča un Sandra Kalniņa, Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs

 

Pāvels Pestovs, Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs

 

Baiba Arāja, Agnese Freija, Gunta Meiere, Dace Mustafējeva, AgnesePadervinska, Sandra Feldmane, Ilona Ostrovska un Ligita Priede, Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs

 

Inga Kruglauža, Sarmīte Marcinkeviča, Tatjana Strigaļova, Santa Tinkusa, Ilze Teilāne-Batņa un Ieva Glūdiņa, Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs

Uzņemšana studijām 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ''Skolotājs", studijām 2013./2014. akadēmiskajā gadā sāksies 2013.gada 2.jūlijā. Sīkāka informācija šeit

Dalīties