Šā gada 19. jūnijā norisinājās ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Izvērtēšanas seminārs, pulcējot studentus, mentorus, projekta pasniedzējus, apakšprogrammu vadītājus un izglītības sfēras pārstāvjus, lai kopā vērtētu pedagogu izglītību un meklētu jauna attīstības iespējas. Aktīvā projekta darbība pamazām noslēdzas, tādēļ ir svarīgi izvērtēt lielākos ieguvumus un izaicinājumus nākotnē

Izvērtēšanas seminārā bija iespēja apmeklēt dažādas izglītojošas darbnīcas, plenārsēdē dzirdēt vairākus runātājus, kas ieskicēja mūsdienu aktualitātes izglītībā. Projekta vadītājas Māra Pušpure klātesošos iepazīstināja ar paveikto skolotāju izglītībā un profesionājajā pilnveidē - Studiju programmā „Skolotājs” kā arī Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide”.

Projekta vadītājas Māra Pušpures prezentāciju par paveikto projektā skatīt šeit

Viena no galvenajām runātājām bija profesore Sonia Blendford, kas klausītājus iepazīstināja ar tēmu: „Atbalsts kvalitatīvām mācībām”. Profesore Sonia Blandford ir programmas „Achievement For All” dibinātāja un izpilddirektore ar 30 gadu pedagoģisko darba pieredzi, viņa ir strādājusi un guvusi pieredzi gan kā skolotāja, gan skolas vadītāja, gan Izglītības fakultātes prodekāne un dekāne. Viņa ir viena no vadošajiem Lielbritānijas izglītības speciālistiem, kuras profesionālais mērķis ir nodrošināt visiem bērniem un jauniešiem pieeju kvalitatīvai izglītībai un iespējas gūt panākumus mācību procesā.

Izvērtēšanas semināra darba kārtību skatīt šeit

Dalīties