Latvijas Universitātes (LU) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) ietvaros kopš 2011. gada LU ir pārstrukturizēta skolotāju izglītība, izveidojot 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Skolotājs, kuras 60 absolventi 23. februārī saņēma skolotāja diplomus 9 studiju virzienos. Pirmais izlaidums bija jau 2012. gada jūnijā, kad diplomus saņēma pirmie 38 studenti.

Sīkāka informācija šeit

Dalīties