Gruzijas Skolotāju profesionālās pilnveides centra pārstāves vizīte Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātei un Gruzijas Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī augstskolām ir veiksmīgas sadarbības pieredze skolotāju izglītības jomā.

2009.gadā Skolotāju izglītības nodaļas (SIN) studiju metodiķei Ligitai Grigulei bija iespēja piedalīties Eiropas Padomes Pestalozzi skolotāju programmas seminārā „Mentordarbība jauno skolotāju atbalstam. Inovatīvas pieejas un prakse”, kurš notika Gruzijā. Par mentoru sistēmu pieredzē dalījās skolotāji un izglītības eksperti no Gruzijas, Igaunijas, Slovēnijas, Maltas, Horvātijas un Itālijas. Gūtā pieredze un ierosmes noderēja ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta skolotāju izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” un skolotāju mentoru programmas  izstrādē.

Projekta ietvaros programmas autoriem un pasniedzējiem 2010. gadā bija iespēja doties studiju vizītē uz Gruziju un Igauniju, kā arī aicināt citu valstu mentordarbības ekspertus uz tikšanos ar mūsu skolotājiem - mentoriem.

2011. gada 2. – 6.novembrī Latvijas Universitātes realizētajā ESF projektā „Inovatīva un praksē balstīta skolotāju izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” viesojās Jekaterina Mamatsašvili, Gruzijas Skolotāju profesionālās pilnveides centra Skolotāju mentordarbības koordinatore. Viņa piedalījās skolotāju mentoru kvalifikācijas semināros Siguldā un Rīgā un iepazīstināja ar to, kā mentoru programma darbojas Gruzijā.  Latvijas skolotājiem bija interesanti uzzināt  gan par mentoru darba samaksu, gan kvalifikācijas prasībām. Gruzijā mentora kvalifikāciju var iegūt tikai sertificēti skolotāji.    

Jekaterina Mamatsašvili- Gruzijas Skolotāju profesionālās pilnveides centra Skolotāju mentordarbības koordinatore. J. Mamatsašviliir ieguvusi Starptautiskās un salīdzinošās izglītības maģistra grādu Stokholmas Universitātē; strādājusi par konsultanti izglītības projektos par augstākās izglītības iestāžu akreditāciju, izglītības decentralizāciju un mentora atbalstu jaunajiem skolotājiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas,

Skolotāju – Mentoru profesionālās pilnveide, direktore Ligita Grigule

Foto galerija