Studiju vizīte Igaunijā

No 13. līdz 15.martam norisinājās Latvijas Universitātes koordinētā Eiropas Sociālā fonda projekta Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide dalībnieku noslēdzošā studiju vizīte Igaunijā. Projektu koordinē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, un Daugavpils Universitāte (DU) kopā ar Liepājas Universitāti ir projekta partneri.

Vizītes ietvaros tika apmeklēta Tallinas Universitātes Haapsalu koledža, kur notika tikšanās ar koledžas direktori, profesionālā/indukcijas perioda galveno speciālisti Igaunijā un Eiropā Īvu Eisenšmiti (Eve Eisenchmidt) un diskusija par indukcijas gada ieviešanu Igaunijā un Latvijā, par veiksmīgo pieredzi mentordarbībā, par pedagoģiskās prakses īpatnībām, kā arī jaunāko literatūru šajā jomā. Šim apmeklējumam sekoja vizīte uz galveno koledžas prakses skolu, notika tikšanās ar jauno skolotāju, kura pirms dažiem gadiem piedalījās indukcijas gada aktivitātēs, un viņas mentori.

Nākošajā dienā tika apmeklēta Tallinas Universitāte, kur notika tikšanās ar Izglītības zinātnes institūta Pedagoģiskās prakses centra vadītāju Ingi Timoščuku (Inge Timoschtschuk) unSkolotāju indukcijas gada projekta vadītāju Sirji Ideoni (Sirje Ideon). Kopīgā diskusijā ar Tallinas Universitātē mentora kvalifikāciju ieguvušajiem pedagogiem un jaunajiem skolotājiem tika pārrunāta skolotāju profesionālā/indukcijas gada programmas pieredze un mentoru izglītības īpatnības Tallinas Universitātē un Latvijā, tika apmeklētas arī indukcijas gada dalībnieku – jauno skolotāju nodarbības.

1. Hāpsalu koledžas pedagoģiskās prakses bāzes skola. Skolā mācās skolēni no 6 – 12 gadu vecuma. 2. Hāpsalu koledžas pedagoģisko prakšu vadītāja Anneli Kasesalu (viena no mūsu studiju vizītes organizatorēm) iepazīstina ar jauno skolotāju un mentori.
3. Jaunā skolotāja un viņas mentore ar prieku atceras sadarbību. Profesionālā darba (indukcijas) gada mapi klāj putekļu kārtiņa, jo skolotāja strādā ceturto gadu un nu jau jūtas savā profesijā droši. 4. Skolai šajā dienā jubileja, un mums dota iespēja vērot svētku pasākumu.
5. - 7. Hāpsalu bibliotēka maina telpas. Tā izdomāta grāmatu pārvietošana. Notiek lasīšana priekšā.
8. Iepazīšanās ar Hāpsalu koledžu.
9., 10. Hāpsalu koledžas direktore PhD Eve Eisenchmidt ir vadījusi profesionālā (indukcijas) gada ieviešanas stratēģijas izstrādi Eiropā un ir vadošā speciāliste šinī jomā Igaunijā. (E. Eizenšmitas prezentāciju skatiet sadaļā Idejas mentordarbības realizācijai Latvijā; ieteikto literatūru – vizītes atskaite).
11. Tallinas universitātē pastāv Prakses centrs un tiek realizēts projekts skolotāju pirmā profesionālā darba gada atbalstam. 12. Projekta ietvaros jaunajiem skolotājiem notiek atbalsta semināri.
13., 14. Kaia Koester, Ruth Koit, Karolin Raadik, Kaisa Kaisel - mentoru sadarbības piemēri: Kaija 2004.gadā mācījās Britu Padomes organizētajos mentoru tālākizglītotāju kursos Jūrmalā un ar prieku bija ieradusies satikt Latvijas kolēģes, viņa vadīja interaktīvu nodarbību (14.attēls), diskusiju, kā arī dalījās ar pašu Igaunijas mentoru veidotiem materiāliem. Ruta satikās ar Ligitu un Anneli 2009.gadā, kad piedalījās Eiropas Padomes Pestalozzi programmas kursos par mentordarbību, un bija atsaucīga projekta vizītes organizatore Tallinas universitātē.
15., 16. Jaunās skolotājas Karolin Raadik, Kaisa Kaisel iepazīstina ar savu pieredzes mapi un sadarbību ar mentori Rutu.